GIAN ĐẤT TRỐNG

$360/m2 (Tối thiểu 18m2)

Dành cho nhà triển lãm tự muốn thiết kế gian hàng

ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG

GIAN TIÊU CHUẨN

$390/m2 (Tối thiểu 9m2)

Bao gồm:
• Thảm – Vệ sinh hàng ngày
• 2 Đèn huỳnh quang 40W
• 1 Quầy thông tin
• 2 Ghế xếp
• 1 Ổ cắm 5 Ampe / 220 Volt
• 1 Giỏ rác

Phí đăng ký: $285

ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG