Triển vọng ngành bao bì

Hiệp hội các nhà bán lẻ và chế biến thực phẩm Việt Nam đã mở rộng 15-20% mỗi năm trong nhiều năm qua và có khả năng phát triển hơn nữa trong những năm tới, theo Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR).

Thực phẩm và đồ uống hiện chiếm tỷ lệ cao nhất trong chi tiêu tiêu dùng hàng tháng tại Việt Nam, khoảng 35% tổng lượng tiêu thụ thực phẩm và đồ uống hàng năm được ước tính tương đương với 15% GDP của quốc gia.

Năm 2018, tiêu thụ thực phẩm và đồ uống tăng 18%, tạo ra một cú hích lớn cho ngành chế biến và đóng gói thực phẩm.

Trong khi đó, IMS Health đã đưa Việt Nam vào nhóm 17 thị trường dược phẩm hàng đầu, chiếm tỷ trọng tăng nhanh trong doanh số bán dược phẩm toàn cầu với quy mô thị trường khoảng 5,1 tỷ USD.

Việt Nam sẽ là một trong ba quốc gia báo cáo mức tăng trưởng cao nhất trong ngành dược phẩm, mở rộng với tốc độ trung bình 10% hàng năm, theo Global Data.

Ngoài ra, thực phẩm bổ sung và mỹ phẩm cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ, làm cho ngành bao bì có triển vọng hơn.

Source: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *